PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz sınırları içerisinde  1/1000 ölçekli 20-K-III nolu uygulama imar planı paftalarının  Cumhuriyet Mahallesi 718 ada 120 parsel taşınmaza ilişkin  UİP: 887,55 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Söke Belediye Meclisi'nin 27/10/2016 tarih ve 2016/10-182  sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/03/2017 tarih ve 106 sayılı kararı ile  onaylanmıştır.

 

Söz konusu imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi gereğince 05/04/2017 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi'ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

Oya ACAR OKURSOY                                   Müge BAYRAK

Şehir Plancısı                                                 İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü