PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Yenikent, Konak ve Yenicami Mahallelerinden geçen Söke Çayı (Seyitahmetli Deresi) güzergahına ilişkin olarak hazırlanan 21K-I-21K-IV, 21H-II, 21I-II,21I-I, 21J-I ve 21J-II paftaları kapsayan PİN_UİP:887,57 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  Belediye Meclisimizin 03/03/2017 tarih ve 2017/03-47 sayılı meclis kararı ile uygun görülmüş ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2017 tarih ve 274 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 01/08/2017 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

https://drive.google.com/open?id=0B2ymRHFBvZLgZVVFdGlBclc4WjA