PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 İlçemiz Çeltikçi Mahallesi, 20 KII    pafta, 233 ada 1 Parselde yapılan imar planı değişikliğine ilişkin UİP-887,60 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 07/07/2017 tarih ve 2017/7-90 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2017 tarih ve 429 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Sözkonusu imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 31/10/2017 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planı hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Elif GÖK ÇALI/Harita Teknikeri                      Müge BAYRAK/İmar ve Şehircilik Müdürü

Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ASKI TUTATNAK VE GÖRSELLER