PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi, M18B-23B-3A M18B-23B-3B   paftalar, 571 ada 1 Parsel  nolu taşınmazın Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı imar planına ilişkin UİP-27210 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 04/08/2017 tarih ve 2017/8-108 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2017 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Sözkonusu imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 31/10/2017 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Elif GÖK ÇALI / Harita Teknikeri                 Müge BAYRAK / İmar ve Şehircilik Müdürü

Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ASKI TUTANAK VE GÖRSELLERİ