İlçemizde Bulunan Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Hakkında;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" hükümlerine göre; Belediyeler, ilçe sınırları içerisinde bulunan her asansörün yılda bir kez A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Bu kapsamda Belediyemiz; Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, İlçe sınırları içerisindeki yapılarda bulunan tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacı ile 13 Ocak 2017 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, A tipi Muayene Kuruluşu olan FEMKO Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. ile 2 yıl süreli protokol imzalamıştır.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan "Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ-EK 7 Periyodik kontrol taban, tavan ücretleri ve 213 sayılı vergi usul kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan değerlendirme oranları dikkate alınarak 2017 yılı periyodik kontrol bedelleri tablo halinde aşağıda belirtilmiştir.

Durak Sayısı

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

30<

ÜCRET

241,95 TL

284,65 TL

341,50 TL

398,35 TL

455,30 TL

512,30 TL

711,40 TL

 

 

 

İlgi Yönetmeliğe göre; Bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğini sağlanmak ve asansörlerinin periyodik kontrollerini yılda en az bir defa yaptırmak zorundadır.

Asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıdaki adımları izlemeniz ve iletişim bilgileri verilen Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti.'ne başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Söke Belediyesi

 

Muayene Sürecinde Uygulanması Gereken Adımlar

1-       Periyodik muayene başvuru talebiniz için aşağıda verilen ilgili başvuru linkine tıklayarak açılan sayfada talep edilen kontrol tipine göre ilgili başvuru formu doldurulmalıdır.

2-       Binanızda bulunan asansörün durak sayısına göre belirtilen denetim ücreti, sizlere verilen hesap numaralarından birine yatırılmalıdır. (Ödeme yapılırken açıklama kısmına bina yöneticisinin Adı Soyadı veya bina numarasına ait bilgiler mutlaka yazılmalıdır.)

3-       Size verilecek olan denetim saati ve tarihinde muayene ekibine mutlaka nezaret edilmelidir.

4-       Kontrol sonrası uygunsuzluk tespit edilmiş ise sizlere sunulan raporlarda ifade edilen eksikliklerin belirtilen kapatma süreleri içerisinde düzeltilmesi sağlanmalıdır.

 

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti.

Adres: Kazım Dirik Mah. 372/7 Sok. No:8 Bornova / İzmir

Tel: 0232 486 17 11   -   Fax: 0232 486 18 11

E-posta: info@femko.com.tr

Web: www.femko.com.tr