PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 İlçemiz Söke Çayı ve Demir yolu arasında kalan Alana ilişkin UİP-15412,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 04/08/2017 tarih ve 2017/8-104 ve 27/10/2016 tarih ve 2016/10-185 sayılı kararları ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/11/2017 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 Söz konusu Söke Çayı ve Demir yolu arasında kalan Alana 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 05/12/2017 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 Kadir Cem ECİT / Şehir Plancısı                  Müge BAYRAK / İmar ve Şehircilik Müdürü

 Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 PLAN TUTANAK VE GÖRSELLERİ BURADA