24.12.2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK'nın Geçici 24. Maddesine istinaden Belediyelerde çalışan Taşeron işçilerin Kamu İktisadi Teşekkülüne geçişleri ile ilgili başvuru formları en geç 11.01.2018 saat 17.30’a kadar Belediyemiz ilgili müdürlüklerine teslim edilecektir.

Geçiş işlemleri için istenilen formlar ilgili müdürlük tarafından tarafınıza verilecektir.

Taşeronların konu ile ilgili işleyiş süreci 12.01.2018 tarihi itibariyle ayrıca yayınlanacaktır.