PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Sazlıköy Mahallesinde 494 ada 18 parselde Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (güneş enerji santrali) PİN_UİP:27162 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Meclisimizin 03/11/2017 tarih ve 2017/11-153 sayılı meclis kararı ile uygun görülmüş ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/02/2018 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 02/03/2018 – 02/04/2018 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

KADİR CEM ECİT                                                          Müge BAYRAK

 Şehir Plancısı                                                               İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

https://drive.google.com/open?id=1rkqxPDhqreMht4CvStL8baOyNJQGhV00