PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz M18-C-04-A-1-B, M18-C-04-A-1-C, M18-C-04-A-2-A, M18-C-04-A-2-D paftalar, PİN-UİP: 887,65 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2017 tarih ve 158 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2018 tarih ve 144 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Sözkonusu imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 04.04.2018 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi 3. kat Kentsel Yenileme Birimi’nde ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Oya ACAR OKURSOY/Şehir Plancısı  -  Müge BAYRAK / İmar ve Şehircilik Müdürü

Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PLAN TUTANAĞI VE GÖRSELLERİ BURADA