PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Çeltikçi ve Cumhuriyet Mahallesi, M18C-04A-1A, M18C-04A-1D  paftalar, UİP-887,62 plan işlem numaralı 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi, 05.12.2017 ve 04.01.2018 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Askı sürecinde gelen 191 adet itiraz Söke Belediye Meclisince değerlendirilmiş 174 adetinin reddi, 17 adetinin revize edilerek kabul edildiğine dair 02/02/2018 tarih ve 27 sayılı karar alınmıştır. Konu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmiş Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2018 tarih ve 145 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu Söke ilçesi Kent Merkezi ve Çevresi 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 06/04/2018 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi 3. Kat Kentsel Yenileme Birimi’nde ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 Kadir Cem ECİT / Şehir Plancısı - Müge BAYRAK / İmar ve Şehircilik Müdürü

Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

ASKI PLAN TUTANAK VE GÖRSELLERİ BURADA