PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

            İlçemiz 20-K-II pafta, UİP-887,71 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 06.04.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 286 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            Sözkonusu imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 30.07.2018 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. 30.07.2018- 28.08.2018 tarihleri arasında İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

    Elif GÖK ÇALI                                                                        Müge BAYRAK

     Harita Teknikeri                                                                   İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

PLAN TUTANAK VE GÖRSELLERİ