PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 İlçemiz 20-L-I, 21-L-IV pafta, UİP-887,70 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 02.02.2018 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2018 tarihli ve 182 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Sözkonusu imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 04.05.2018 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

Oya ACAR OKURSOY / Şehir Plancısı              Müge BAYRAK /   İmar ve Şehircilik Müdürü

 

 

 Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PLAN TUTANAK VE GÖRSELLERİ