PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M18C-04A-1B, M18C-04A-1C, M18C-04A-2A, M18C-04A-2D paftalar 22,52 ha alanda hazırlanan UİP -887,65 plan işlem numaralı Söke Kent Merkezi ve Çevresi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı sürecinde gelen 60 adet itiraz Söke Belediyesi Meclisince değerlendirilmiş 40 adedinin reddi, 20 adedinin revize edilerek kabul edildiğine dair 01/06/2018 tarih ve 2018/6-88 sayılı karar alınmıştır. Konu 5216 sayılı büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmiş Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/08/2018 tarih ve 332 sayılı karar ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu Söke İlçesi Kent Merkezi ve Çevresi 2.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33/1 maddesi gereğince 21.09.201822.10.2018 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı sürecinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

PLAN TUTANAK VE GÖRSELLERİ

 

Kadir Cem ECİT                                                                        Müge BAYRAK

Şehir Plancısı                                                                    İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü