ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

             İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 642 ada 43 ve 44 parsellerin bulunduğu alanda, Söke Belediyesi Encümeninin 04/02/2020 tarih ve 51 nolu kararı ile kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması,  Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 11/03/2020 tarih ve 69  nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  24/03/2020 – 22/04/2020 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle Söke Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış ve  Söke Belediyesi internet sayfasında  (http://www.söke.bel.tr) yayınlanmış olup itirazsız olarak askıdan indirilmiştir.

            Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un  Geçici 1. Maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresine ilişkin, Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet,  itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu,  kullanımı veya  sona ermesine ilişkin süreler, 13/03/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.Bu sureler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlamaktadır.Durma süresinin uzatılmasına dair 29 Nisan 2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un  Geçici 1. Maddesinin birinci fıkrası ile bu süre,  01/05/2020 (bu tarih dahil) tarihinden  15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar( salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.

     Söke Belediyesinin 04/02/2020 tarih ve 51 nolu encümen kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin 11/03/2020 tarih ve 69  nolu encümen kararı ile onaylanan 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulamasına ilişkin parselasyon planı, özet  ve dağıtım cetvelleri,  16/06/2020 – 15/07/2020  tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle yeniden askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacak 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına ilişkin yapılacak itirazların, bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 

    Necmi DEMİRKAYA                                                              Müge BAYRAK

              Harita Mühendisi                                                            İmar ve Şehircilik Müdürü

 

 

 

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

ASKI TUTANAĞI VE GÖRSELLERİ İÇİN TIKLAYINIZ