KEMALPAŞA MAHALLESİ 29.06.2020 ASKI TUTANAĞI

Kemalpaşa Mahallesi 29.06.2020 Askı Tutanağı

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 İlçemiz, Kemalpaşa Mahallesi, tapunun  642 ada  20, 21, 24, 25, 26, 85 ve  106 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan, Söke Belediye Encümeninin 14/04/2020 tarih ve 251 nolu kararı ile kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması, Aydın Büyükşehir  Belediyesi Encümeninin  17/06/2020 tarih ve 118  nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  29/06/2020 – 28/07/2020 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına ilişkin yapılacak itirazların, bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

ASKI TUTANAĞI

Necmi DEMİRKAYA                                                              Müge BAYRAK

Harita Mühendisi                                                            İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü