ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

                İlçemiz, Yenikent Mahallesi, tapunun  1310 ada 1 nolu parsel ve  1314 ada 30 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan, Söke Belediye Encümeninin 17/03/2020 tarih ve 2020/214 nolu kararı ile kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması, Aydın Büyükşehir  Belediyesi Encümeninin  22/07/2020 tarih ve 150  nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  12/08/2020 – 10/09/2020 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına ilişkin yapılacak itirazların, bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

         Elif GÖKÇALI                                                                         Yüksel ERTERCAN

            Harita Teknikeri                                                        İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

ASKI TUTANAĞI VE GÖRSELLERİ İÇİN TIKLAYINIZ