Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

İyi yönetmek ve hizmet vermek için, iyi analiz ve planlama yapmak, bunlar için ise doğru ve güncel bilgiye sahip olmak gerekir.
Bilindiği üzere 21. yüzyıl "Bilgi Çağı" olarak adlandırılmaktadır.

Yaşadığımız yüzyılda; her alanda elektronikleşme kısaca "e" yapılanma yaşamımızın her alanında genişleyerek sürmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sürdürülmekte olan "e-Devlet" kavramı ile birlikte kamu kurumlarının vatandaşa DÖNÜK, "e" yapılanma devletin bir parçası olan yerel yönetimlerde de sürmektedir.

Dolayısıyla, yerel yönetimlerin de içeriği yeniden belirlenmekte ve kentler yeni işlevler kazanmakta, bu zorunlu değişimin bir gereği olarak bu farklılaşmayı yansıtan etkin kentsel hizmet ağları yerel yönetimlerce oluşturulmaktadır.

Proje ile kentin fiziksel şartlarını yerinde tespit ederek, hem bu tespitlerde öne çıkan problemleri SÖKE halkının katılımıyla çözmek, hem de SÖKE ilçesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmasına ilişkin bilgiler edinmek; bu alanlarda iyileştirmeler yapmak ve bu çalışmalarla katılımcı belediyeciliği öne çıkarmayı hedefledik.
Sorunlarını kendisi saptayan ve çözümlerini merkezi yönetimle üreten bir yönetim anlayışı yerine, kentliyle tamamıyla bütünleşen ve problem önceliklerini objektif kriterlerle ortaya çıkaran, çözüm üretiminde de halkın katılımını sağlayan bir yönetim anlayışını esas aldık.
Tüm faaliyetlerimizi yürütmek üzere kullanmış olduğumuz otomasyon yazılımlarının yanında, karar-destek sistemleri, güçlü analiz ve planlama uygulamaları ile ilçemizin, mahallelerimizin, cadde ve sokaklarımızın, binalarımızın, bu binalardaki konut ve işyerlerimizin, buralarda yaşayan ve çalışan insanlarımızın ister bir bütün ister tek tek ihtiyaç duydukları daha da önemlisi gelecekte ihtiyaç duyacakları hizmetleri onlardan önce tespit ederek yerine getirme imkanına kavuşmuş olacağız.
Bu sayede gerçek anlamda insan ve insana hizmet odaklı bir kurum haline geleceğimize inanıyorum
Söke Belediyesi'nin oluşturduğu 35 kişilik bir ekip, gece gündüz çalışarak  Söke'ye  dair bütün veriler bir araya topladı.
Böylece; Söke Belediyesi, Akıllı Kent Otomasyonu ile faaliyetlerinin tamamını, Bilişim Teknolojilerinin en üst düzeyde kullanıldığı, insan odaklı bir yapıya dönüştürüldü.
Proje ile Söke'de yaşayan herkesi mekânları ile birlikte değerlendirebilmek mümkün hale geldi.
Proje neticesinde; Söke'ye ait Kadastral Haritalar ve İmar Planları akıllandırıldı ve Söke halkının bilgileri ile örtüştürüLdü.
SÖKE İlçesinin tamamını kapsayan saha ve envanter çalışmaları yapılarak, sosyal doku analizleri oluşturudu. Bu sayede sorunlar yerinde saptanıp. Çözümler ise kentte yaşayanlarla birlikte üretilerek ve uygulaNacak.

 

Önceki sayfaya gitmek için tıklayınız. Sayfayı yazdırmak için tıklayınız