PLAN ASKI TUTANAĞI

Plan Askı Tutanağı

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

İlçemiz Yenicami Mahallesi 506 ada 116 nolu taşınmaz üzerinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında  Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı  lejant kullanımında olan alanda 1 (Bir) adet Trafo yapılmasına esas  UİP-09638261 plan işlem numaralı,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Söke Belediye Meclisi’nin 01.03.2021 tarih ve 2021/3-25 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2021 tarihli ve 143 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

Söz konusu Uygulama imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 28.04.2021 tarih ve  7357 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/1 maddesi gereğince 18.05.202116.06.2021 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır.

 

Plan Askı Tutanağı

 

Kadir Cem ECİT                                 Nilüfer KANSU                   Yüksel ERTERCAN

Şehir Plancısı                                     Harita Teknikeri                 İmar ve Şehircilik Müdürü