ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz, Atatürk Mahallesi, tapunun 399 ada 54 nolu parsel, 542 ada 1, 2, 3 ve 16 nolu parseller, 547 ada 30, 31, 32, 36 (kısmen), 37 (kısmen), 38 (kısmen),     39, 56, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ve 75 nolu parseller, 781 ada 6, 10, 19, 134, 143 ve 144 nolu parseller, 1440 ada 1 nolu parsel ve 1441 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Söke Belediyesi Encümeninin  16/03/2021  tarih ve  2021/176  nolu  kararı ile kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması, Aydın Büyükşehir  Belediyesi Encümeninin  28/04/2021 tarih ve 125  nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  31/05/2021 – 30/06/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacaktır

https://drive.google.com/drive/folders/1WUKGW42LLyoh9Vc0F-lozUA65vszIm7U?usp=sharing

 

Necmi DEMİRKAYA                                                           Yüksel ERTERCAN

Harita Mühendisi                                                            İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü