ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

 

            İlçemiz, Cumhuriyet  Mahallesi  tapunun 437  ada 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 74  ve  136 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Söke Belediye Encümeninin 09/06/2021 tarih ve 2021/357 nolu kararı ile kabul edilen edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması, Aydın Büyükşehir  Belediyesi Encümeninin  11/08/2021 tarih ve 194  nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  23/08/2021 – 22/09/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacaktır

 

 

 

 

 

 

    Necmi DEMİRKAYA                                                           Yüksel ERTERCAN

              Harita Mühendisi                                                            İmar ve Şehircilik Müdürü

 

 

 

 

 

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1d1EbSZJ4xy3nRIGRM39w3vEvOkZ83FHS?usp=sharing