ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Askıya Çıkarma Tutanağı

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

 

            İlçemiz, Bağarası  Mahallesi  tapunun 113  ada 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12  ve  13 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Söke Belediye Encümeninin 13/10/2021 tarih ve 2021/600 nolu kararı ile kabul edilen edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması, Aydın Büyükşehir  Belediyesi Encümeninin  17/11/2021 tarih ve 310  nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  06/12/2021 – 05/01/2022 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elif GÖKÇALI                                                                     Necmi DEMİRKAYA  Harita Tek.                                                                            Harita Mühendisi                                                   

 

 

 

 

Nilüfer KANSU

İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

TIKLAYINIZ