ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

                      İlçemiz Bağarası Mahallesi  119 ada 47,  48(kısmen), 70(kısmen), 71(kısmen), 72(kısmen), 79(kısmen), 80, 81(kısmen), 91(kısmen), 92,  93,  94(kısmen), 95(kısmen)  ve 146(kısmen)  nolu parsellerin bulunduğu  alanda  yapılan, Söke Belediye  Encümeninin 22/12/2021  tarih  ve  2021/793  nolu  kararı ile  kabul edilen ve  Aydın Büyükşehir  Belediye  Encümeninin 16/02/2022  tarih  ve  60  nolu  kararı  ile  onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  11/04/2022 – 11/05/2022 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacaktır

 

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ