PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Avşar, Serçin, Yeşilköy Mahalleleri sınırları içerisinde 35 MW Rüzgar Elektrik Santrali (RES) kurulması amaçlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.07.2019 tarihli ve 240 sayılı kararı ile onaylanmış, 23.07.2019 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış ve 21.08.2019 tarihinde askıdan indirilerek kesinleşmiştir. Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan UİP-38263 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifi Belediye Meclisimizin 05/09/2019 tarih ve 2018/10-113 sayılı meclis kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2019 tarihli ve 339 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33/1 maddesi gereğince 23.10.201921.11.2019 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Oya Acar OKURSOY / Şehir Plancısı  -  Müge BAYRAK /   İmar ve Şehircilik Müdürü

Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PLAN ASKI TUTANAK VE BELGELERİ BURADA