ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIMI KOMİSYON KARARI

Eski Hükümlü Personel Alımı Komisyon Kararı

9.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede  Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği Kurumumuza eski hükümlü kadrosunda çalışacak bir kişinin alımı ile ilgili olarak komisyon kararı aşağıdaki gibidir. 

İLANEN DUYURULUR.

KOMİSYON KARARI