ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

                İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi 437 ada 22, 23, 45, 46, 47, 69, 91, 92, 98  ve 101 parsel, 

719  ada  52 parsel, 760 ada 61, 63, 64, 65,73,74,75,77,80,81,121,122,130 ve 139 nolu parsellerin

bulunduğu alanda, Söke  Belediyesi Encümeninin  07/04/2020  tarih ve  2020/232  nolu  kararı ile kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması, Aydın Büyükşehir  Belediyesi Encümeninin  15/04/2020 tarih ve 89  nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  16/06/2020 – 15/07/2020 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına ilişkin yapılacak itirazların, bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Necmi DEMİRKAYA                                                              Müge BAYRAK

              Harita Mühendisi                                                            İmar ve Şehircilik Müdürü

 

 

 

 

 

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

ASKI TUTANAĞI VE GÖRSELLERİ İÇİN TIKLAYINIZ