ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 642 ada 43 ve 44 parsellerin bulunduğu alanda, Söke Belediyesinin 04/02/2020 tarih ve 51 nolu encümen kararı ile kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması,  Aydın Büyükşehir Belediyesinin 11/03/2020 tarih ve 69 nolu Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  24/03/2020 – 22/04/2020 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacak, 18.madde uygulamasına ilişkin yapılacak itirazların, bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.  

Necmi DEMİRKAYA                                                              Müge BAYRAK

Harita Mühendisi                                                            İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Söke Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

https://drive.google.com/file/d/1Qar2rCMTEYCBlf9eEidn6YWH9mWIdywa/view