GENÇLİK MERKEZİ ASKI TUTANAĞI

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Yenikent Mahallesi muhtelif ada ve parselleri kapsayan alanda UİP-887,87 plan işlem numaralı,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Söke Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarihli ve 151 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu Uygulama imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 28.07.2020 tarih ve 11813 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/1 maddesi gereğince 06.08.202007.09.2020 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır.

Gençlik Merkezi Askı Tutanağı

 Nilüfer KANSU                                                             Yüksel ERTERCAN

Harita Teknikeri                                                         İmar ve Şehircilik Müdürü

Söke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü