ARAMA
Söke Belediyesi

ASKI - YENİCAMİ MAHALLESİ

Geri
ASKI - YENİCAMİ MAHALLESİ
7 Kasım 2023

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

İlçemiz Yenicami Mahallesinde 11/04/2017 tarih ve 2017/278 nolu Söke Belediyesi encümen kararı ile uygun bulunan 664 ada 134, 135, 137(kısmen), 157(kısmen), 158, 210(kısmen), 234(kısmen), 235(kısmen), 236(kısmen), 343, 344, 345, 361, 362(kısmen), 371, 386(kısmen), 387, 388 ve 406 nolu parsellerin bulunduğu alanda  yapılan 3194/18 madde uygulaması Aydın Büyükşehir Belediye Encümeninin 25/07/2017 tarih ve 535 sayılı kararı  ile kabul edilmiş olup.  Tapu Müdürlüğünce  08/05/2018 tarih 5742  yevmiye no ile tescil edilmiş ve  uygulama sonucunda, 1546 ada 1 parsel, 1547 ada 1 parsel, 1548 ada 1 parsel,1549 ada 1 parsel, 1550 ada 1 parsel, 1551 ada 1 ve 2 parseller, 1552 ada 1 parsel, 1553 ada 1 parsel, 1554 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller oluşmuştur.

 

Ancak, bu parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına açılan dava sonucunda, Aydın 2.İdare Mahkemesi tarafından  2018/363 Esas ve 2019/272 sayılı kararı ile imar uygulaması iptal edilmiş olup, iptale ilişkin alınan karar 13/06/2019 tarihinde kesinleşmiştir. İlgi yargı kararı gereğince Söke Belediye encümeni tarafından 11/07/2019 tarih ve 461 sayılı karar alınmış olup, karara yönelik imar uygulaması işlemleri 664 ada 190(kısmen) nolu parsel de dahil edilerek 28/12/2022 tarih ve 867 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni  tarafından da 25/10/2023 tarih ve 471 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

Söz konusu imar Uygulamasının imar durumu, encümen kararları, parselasyon planı, DOP Hesabı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetvelleri; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  06/11/2023 – 06/12/2023 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacaktır

 

ELİF GÖKÇALI - HARİTA MÜHENDİSİ

NECMİ DEMİRKAYA - HARİTA TEKNİKERİ

YÜKSEL ERTERCAN - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR