ARAMA
Söke Belediyesi

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Ağaçlı Mahallesi)

Geri
ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Ağaçlı Mahallesi)
3 Ocak 2023

 

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

            İlçemiz Ağaçlı Mahallesi 102 ada 2 ve 6 nolu parsellerin bir bölümünde yer alan III. Derece Arkeolojik Sit  alanında doğal karakteri korunacak alan belirlenmesi amaçlı  KAUİP-09031127 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Kourma Amaçlı İmar Planı Söke Belediye Meclisi’nin 06.09.2022 tarih ve 2022/10-99 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2022 tarih ve 326 sayılı kararı ile kurula gönderilmek üzere karar alınmıştır. Koruma amaçlı uygulama imar planları  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.10.2022 tarih ve 14271 sayılı kararı ile uygun bulunarak ilçe sınırları içine giren kısmı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2022 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 19.12.2022 tarih ve  131706 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/1 maddesi gereğince 03.01.202301.02.2023 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

          Kadir Cem ECİT                                                               Oya ACAR OKURSOY

     Şehir Plancısı                                                                       Şehir Plancısı

 

 

 

 

Yüksel ERTERCAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

DİĞER DUYURULAR