ARAMA
Söke Belediyesi

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Akçakonak Mahallesi Toplu İşyeri)

Geri
ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Akçakonak Mahallesi Toplu İşyeri)
3 Ocak 2023

 

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

            İlçemiz Akçakonak Mahallesi 132 ada 155 nolu parsel numaralı taşınmazın Toplu İş Yeri Amaçlı Akçakonak Mahallesi Köy Yerleşik alan sınırları içinde bulunan 132 ada 155 parselin karayolundan 25m, diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli E:0.50, Yençok=13.00 m yapılaşma koşullu Toplu İşyeri olarak planlanması amaçlı UİP-09852033 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.08.2022 tarih ve 2022/8-81 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis’nin 15.09.2022 tarih ve 323 sayılı kararı ile yapı yüksekliği Yençok:7.50 m olacak şekilde tadilen onaylanmıştır. Askı süresi içinde yapılan itirazın kabul edilmesine ilişkin alınan  Söke Belediye Meclisi’nin  01.11.2022 tarih ve 2022/12-144 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2022 tarih ve 445 sayılı kararı ile Söke Belediye Meclisi’nin 01.08.2022 tarih ve 2022/8-81 sayılı kararın uygun olduğuna yönelik karar alınmıştır.

 

Söz konusu onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 23.12.2022 tarih ve 132473 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/1 maddesi gereğince 03.01.2023 01.02.2023 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

          Kadir Cem ECİT                                                              Oya ACAR OKURSOY

       Şehir Plancısı                                                                      Şehir Plancısı

 

 

 

 

Yüksel ERTERCAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

 

 

TIKLAYINIZ

 

 

DİĞER DUYURULAR