ARAMA
Söke Belediyesi

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Çeltikçi Mahallesi)

Geri
ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Çeltikçi Mahallesi)
20 Ocak 2023

 

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

            İlçemiz Çeltikçi Mahallesi 935 ada 7 parsel numaralı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlkokul alanı lejant gösteriminde iken yapılaşma koşullarına yönelik bir hüküm bulunmadığından, parselin doğu ve güney cephelerinden 10 m., diğer cephelerden 5 m  yapı yaklaşma mesafesi ve E=2.00 Yençok:12.50 m. yapılaşma koşullu Anaokulu + İlkokul alanı belirlenmesi amaçlı UİP-09809515 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2022 tarih ve 2022/13-147 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2023 tarihli ve 31 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

Söz konusu Uygulama imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 18.01.2023 tarih ve  136621 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/1 maddesi gereğince 20.01.202318.02.2023 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

          Kadir Cem ECİT                                                             Oya ACAR OKURSOY

     Şehir Plancısı                                                                      Şehir Plancısı

 

 

 

 

Yüksel ERTERCAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

ASKI TUTAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

DİĞER DUYURULAR