ARAMA
Söke Belediyesi

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Fevzipaşa Mahallesi)

Geri
ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Fevzipaşa Mahallesi)
17 Nisan 2023

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

 

            İlçemiz, Fevzipaşa Mahallesi, tapunun 571 ada 60(kısmen), 355(kısmen), 356(kısmen) , 357(kısmen), 358(kısmen) ve 359(kısmen) nolu parseller ile 572 ada 4 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda Söke Belediye Encümeninin 02/03/2023 tarih ve 2023/134 nolu kararı ile kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması, Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümenince 05/04/2023 tarih ve 132 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  17/04/2023 – 17/05/2023 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacaktır

 

 

 

 

 

 

       Elif GÖKÇALI                                                                      Necmi DEMİRKAYA     

                                              Harita Tek.                                                                            Harita Mühendisi                                          

 

 

 

 

M.Rüştü ARUNTAŞ

İmar ve Şehircilik Müdür V.

DİĞER DUYURULAR