ARAMA
Söke Belediyesi

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (GÜllübahçe Mahallesi - 242 ADA)

Geri
ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (GÜllübahçe Mahallesi - 242 ADA)
21 Kasım 2022

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

            İlçemiz, Güllübahçe Mahallesi 242 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18  ve  20 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan, Söke Belediye Encümeninin 17/08/2022 tarih ve 2022/549 nolu kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin Encümeninin 02/11/2022 tarih ve 533 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  21/11/2022 – 21/12/2022 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacaktır

 

PLAN ASKI TUTANAĞI EKTEDİR.

 

DİĞER DUYURULAR