ARAMA
Söke Belediyesi

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Sazlı Mahallesi)

Geri
ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Sazlı Mahallesi)
25 Mayıs 2023

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

İlçemiz, Sazlıköy Mahallesinde yer alan, 376 ada 1 parsel numarasında Maliye Hazinesi adına kayıtlı parselde Sosyal Tesis Alanı ve Ticaret Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-091007308 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Söke Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih ve 2023/3-26 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/05/2023 tarihli ve 173 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

 

Söz konusu Uygulama İmar Planı Teklifi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 22/05/2023 tarih ve  155091 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/1 maddesi gereğince 26.05.202326.06.2023 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır

 

 

      Kadir Cem ECİT                                                             Oya ACAR OKURSOY

        Şehir Plancısı                                                                        Şehir Plancısı

 

                                               Yüksel ERTERCAN

                                         İmar ve Şehircilik Müdürü

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR