ARAMA
Söke Belediyesi

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Yenicami Mahallesi)

Geri
ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Yenicami Mahallesi)
6 Mart 2023

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

            İlçemiz, Yenicami Mahallesi  tapunun  664 ada  52, 53, 54, 55, 56, 57(kısmen), 67, 190(kısmen), 191, 329, 359, 360, 369, 370  ve  411 nolu parseller, 674 ada  28(kısmen), 29, 30  ve 31 nolu parseller ile 1477 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan, Söke Belediye Encümeninin 28/12/2022 tarih ve 2022/868 nolu kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin Encümeninin 22/02/2023 tarih ve 47 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  06/03/2023 – 05/04/2023 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacaktır

 

 

TIKLAYINIZ

DİĞER DUYURULAR