ARAMA
Söke Belediyesi

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Yenicami Mahallesi)

Geri
ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Yenicami Mahallesi)
14 Eylül 2022

 ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

            İlçemiz, Yenicami  Mahallesi  tapunun 109  ada 25(kısmen), 34, 35, 36  ve  37 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Söke Belediye Encümeninin 08/06/2022 tarih ve 2022/398 nolu kararı ile kabul edilen edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması, Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 07/09/2022 tarih ve 438 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar Uygulamasının parselasyon planı, özet cetveli ve tescile esas dağıtım cetveli; 22/02/2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Arazi  ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik ‘in 25.maddesinin 3.bendi kapsamında  14/09/2022 – 14/10/2022 tarihleri arasında bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.Bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) yayımlanacaktır

 

DİĞER DUYURULAR