ARAMA
Söke Belediyesi

Kemalpaşa Mahallesi 632 Ada 1 ve 2 Parseller İle 630 Ada 14 Parsel

Geri
Kemalpaşa Mahallesi 632 Ada 1 ve 2 Parseller İle 630 Ada 14 Parsel
31 Ocak 2024

PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 632 ada 1 ve 2 parseller ile 630 ada 14 parsel ve çevresinde derenin mevcut yatağına alınması, konut alanı ve taşıt yolunda düzenleme yapılması ve dere etrafında park alanı belirlenmesine ilişkin  UİP-091036717 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2023 tarih ve 2023/13-156 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2024 tarih ve 16 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Sözkonusu imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 29.01.2024 tarih ve 193796 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 31.01.2024-29.02.2024 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır.

 

Kemalpaşa Mahallesi 632 ada 1 ve 2 parseller ile 630 ada 14 parsel

DİĞER DUYURULAR