SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

                                       SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ve kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 08.12.2021 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

    Kiralaması yapılacak taşınmazların;

S.

Mahalle

Ada

Prsl

Faaliyet Türü

Kullanım Alanı (m2)

İhale Süresi

Aylık / Yıllık

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

ATATÜRK

755

167

1 NOLU ASM (AYDIN CAD. NO:174/B)

 378,00 m² 

3 Yıl

Aylık

2.500,00 TL + KDV

2.700,00 TL

14:00

2

ATATÜRK

755

167

İŞYERİ         (AYDIN CAD. NO:174/C)

38,00 m²

3 Yıl

Aylık

700,00 TL

756,00 TL

14:05

3

BAĞARASI

TESCİLSİZ

İŞYERİ           (FATİH CAD. NO:111)

12,00 m²

3 Yıl

Aylık

450,00 TL

486,00 TL

14:10

4

BAĞARASI

TESCİLSİZ

İŞYERİ         (19.SOK. NO:52)

18,00 m²

3 Yıl

Aylık

500,00 TL

540,00 TL

14:15

5

BAĞARASI

123

1

İŞYERİ        (5.SOK. NO:30/B)

9,00 m²

3 Yıl

Aylık

320,00 TL

345,60 TL

14:20

6

GÜLLÜBAHÇE

271

14

KAHVEHANE     (ATATÜRK CAD. NO:29)

79,00 m² Kapalı 40,00 m² Açık Alan

3 Yıl

Aylık

700,00 TL + KDV

756,00 TL

14:25

7

KEMALPAŞA

278

13

İŞYERİ                    (6 EYLÜL CAD. NO:6/C)

8,00 m²

3 Yıl

Aylık

700,00 TL

756,00 TL

14:30

8

SARIKEMER

104

1

İŞYERİ     (ATATÜRK CAD. NO:143/G)

50,00 m² Kapalı 25,00 m² Açık Alan

3 Yıl

Aylık

600,00 TL

648,00 TL

14:35

9

SAVUCA

TESCİLSİZ

İŞYERİ     (ATATÜRK CAD. NO:1/B)

61,00 m²

3 Yıl

Aylık

550,00 TL

594,00 TL

14:40

10

SAVUCA

TESCİLSİZ

İŞYERİ     (ATATÜRK CAD. NO:1/C)

61,00 m²

3 Yıl

Aylık

550,00 TL

594,00 TL

14:45

11

SAVUCA

TESCİLSİZ

İŞYERİ     (ATATÜRK CAD. NO:1/E)

61,00 m²

3 Yıl

Aylık

550,00 TL

594,00 TL

14:50

12

YENİCAMİ

144

9-10

WC              (ÇITLIK SOK.NO:26)

15,00 m²

3 Yıl

Aylık

130,00 TL + KDV

140,40 TL

14:55

13

ATBURGAZI

145

9

TARLA

364,13 m²

3 Yıl

Yıllık

450,00 TL

40,50 TL

15:00

14

ATBURGAZI

206

1

TARLA

2.732,00 m²

3 Yıl

Yıllık

3.100,00 TL

279,00 TL

15:05

15

ATBURGAZI

214

1

TARLA

1.877,00 m²

3 Yıl

Yıllık

2.200,00 TL

198,00 TL

15:10

16

ATBURGAZI

188

14

TARLA

5.535,85 m² (553585/598267)

3 Yıl

Yıllık

6.300,00 TL

567,00 TL

15:15

17

ATBURGAZI

249

1

TARLA

1.713,00 m²

3 Yıl

Yıllık

1.950,00 TL

175,50 TL

15:20

18

ATBURGAZI

218

6

TARLA

2.667,00 m²

3 Yıl

Yıllık

3.050,00 TL

274,50 TL

15:25

19

AVŞAR

0

1

TARLA

1.160,00 m²

3 Yıl

Yıllık

1.150,00 TL

103,50 TL

15:30

20

BAĞ.YENİKÖY

173

3

TARLA

9.567,25 m²

3 Yıl

Yıllık

8.650,00 TL

778,50 TL

15:35

21

BAĞ.YENİKÖY

174

1

TARLA

14.874,54 m²

3 Yıl

Yıllık

13.400,00 TL

1.206,00 TL

15:40

22

BAĞARASI

336

8

TARLA

4.107,62 m² (4108/4886)

3 Yıl

Yıllık

4.100,00 TL

369,00 TL

15:45

23

BURUNKÖY

211

1

TARLA

16.547,61 m²

3 Yıl

Yıllık

19.700,00 TL

1.773,00 TL

15:50

24

BURUNKÖY

248

7

TARLA

27.093,06 m²

3 Yıl

Yıllık

32.000,00 TL

2.880,00 TL

15:55

25

BURUNKÖY

 

148

TARLA

7.600,00 m²

3 Yıl

Yıllık

9.300,00 TL

837,00 TL

16:00

26

BURUNKÖY

 

189

TARLA

3.020,00 m²

3 Yıl

Yıllık

3.700,00 TL

333,00 TL

16:05

27

KARAATLI

130

1

TARLA

3.611,80 m²

3 Yıl

Yıllık

3.750,00 TL

337,50 TL

16:10

28

KARAATLI

116

1

HAYVANCILIK VE OTLAKİYE

4.955,00 m²

3 Yıl

Yıllık

4.250,00 TL

382,50 TL

16:15

29

KARAATLI

125

12

TARLA

7.500,00 m²

3 Yıl

Yıllık

7.750,00 TL

697,50 TL

16:20

30

KARAATLI

134

4

TARLA

11.082,29 m²

3 Yıl

Yıllık

11.550,00 TL

1.039,50 TL

16:25

31

NALBANTLAR

0

773

TARLA

2.920,06 m²

3 Yıl

Yıllık

3.300,00 TL

297,00 TL

16:30

32

NALBANTLAR

104

1

TARLA

1.820,23 m²

3 Yıl

Yıllık

2.050,00 TL

184,50 TL

16:35

 

Satışı yapılacak taşınmazların;

S.

Mahalle

A / P

Cinsi

Yüzölçümü  m²

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

İhale Saati

33

SOFULAR

127/4

ARSA

352,77 m²

Tam

Kırsal yerleşik alan sınırları içerisinde imar planı yapılması zorunlu olmayan yapılarda Taks:0,40'ı geçilemeyecek 2 kat (7,50) m'den fazla iki katlı bina yapılamayacaktır.

28.000,00 TL

840,00 TL

16:40

34

YUVACA

102/40

TARLA

673,55 m²

Tam

Tarım arazisi+önemli doğa alanı

25.600,00 TL

768,00 TL

16:45

  

    2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

          a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

           b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2. Şartname bedeli 200,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.