ARAMA
Söke Belediyesi

Bilgi Edinme

Geri
Bilgi Edinme

UYARILAR

Kanuna uygun olarak yapılmayan başvurular, dikkate alınmayacaktır. Lütfen aşağıdakilerden size uygun seçenekteki formu eksiksiz doldurunuz.

Kamu kurumlarının işleyişine şeffaflık kazandırmak amacıyla yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Başvuru Usulü

Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.

Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurular

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, kurumun sayfasında yayınlanan ilgili dilekçelerin doldurulması suretiyle, başvuru sahibinin adı soyadı, oturma yeri, T.C kimlik numarasını belirterek yapılır.

Bilgi Edinme Formunu aşağıdaki bağlantılardan bilgisayarınıza kaydedip, gerekli bilgileri doldurarak sizinle iletişime geçebileceğimiz bir elektronik posta adresi ile bilgiedinme@soke.bel.tr adresine iletiniz.