ARAMA
Söke Belediyesi

İHALE İLANI (İHALE TARİHİ: 26 EKİM 2022)

Geri
İHALE İLANI (İHALE TARİHİ: 26 EKİM 2022)

18 Ekim 2022

İHALE İLANI (İHALE TARİHİ: 26 EKİM 2022)

 

                                       SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti ve sorumluluğu Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazlar ve taşınmazlardaki ağaçların mahsulleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre 3 yıl süre ile kiralama ve ağaç üzerinden mahsul satış ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 26.10.2022 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

 

 

S.

Taşınmaz Bilgisi

Cinsi - Faaliyet Türü

Tahmini Ağaç Sayısı - Kullanım Alanı

Aylık / Yıllık

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Argavlı Mezarlık

Çam Kozalağı

80

Yıllık

1.344,00 TL + KDV

120,96 TL

14:00

2

Aslanyaylası Muhtelif Yerler

Çam Kozalağı

83

Yıllık

2.788,80 TL + KDV

251,00 TL

14:05

3

Bayırdamı Muhtelif Yerler

Çam Kozalağı

45

Yıllık

1.512,00 TL + KDV

136,08 TL

14:10

4

Güllübahçe Muhtelif Yerler

Çam Kozalağı

134

Yıllık

21.638,40 TL + KDV

1.947,46 TL

14:15

5

Karaatlı Muhtelif Yerler

Çam Kozalağı

153

Yıllık

7.610,40 TL + KDV

684,94 TL

14:20

6

Özbaşı Muhtelif Yerler

Çam Kozalağı

811

Yıllık

77.179,20 TL + KDV

6.946,13 TL

14:25

7

Sarıkemer Muhtelif Yerler

Çam Kozalağı

271

Yıllık

15.943,20 TL + KDV

1.434,89 TL

14:30

8

Sofular Mezarlık

Çam Kozalağı

52

Yıllık

3.494,40 TL + KDV

314,50 TL

14:35

9

Yeşilköy & Köprüalan Mezarlık

Çam Kozalağı

140

Yıllık

4.905,60 TL + KDV

441,51 TL

14:40

10

Sarıkemer 104/1                               (Atatürk Cad.No:34/D)

İşyeri                      

50,00 m² kapalı,                   25,00 m² açık

Aylık

875,00 TL

945,00 TL

14:45

11

Çalışlı Tescilsiz (2156 Sok. No:5/A)

İşyeri                            

20,66

Aylık

225,00 TL

243,00 TL

14:50

12

Özbaşı 139/21 (3573 Sok. No:1)

İşyeri                          

60,00 m² kapalı,                      58,00 m² açık

Aylık

525,00 TL

567,00 TL

14:55

13

Tuzburgazı 142/14                        (4850 Sok. No:79/E)

İşyeri                          

20

Aylık

400,00 TL

432,00 TL

15:00

14

Sazlı Tescilsiz                                     (Abdi İpekçi Cad. No:2)

İşyeri                          

71,14

Aylık

700,00 TL

756,00 TL

15:05

15

Bağarası 336/8

Tarla

4.107,62 Hisse

Yıllık

5.442,60 TL

489,83 TL

15:10

16

Atburgazı 188/14

Tarla

5.535,85 Hisse

Yıllık

8.635,93 TL

777,23 TL

15:15

17

Çalışlı 111/14

Tarla

11.699,41

Yıllık

14.916,75 TL

1.342,51 TL

15:20

18

Karaatlı 128/1

Tarla

19.485,52

Yıllık

7.404,50 TL

666,41 TL

15:25

19

Akçakonak Muhtelif Yerler

Zeytin Tohuru

179

Yıllık

13.089,38 TL + KDV

1.178,05 TL

15:30

20

Argavlı Muhtelif Yerler

Zeytin Tohuru

144

Yıllık

19.110,00 TL + KDV

1.719,90 TL

15:35

21

Aslanyaylası 101 / 96

Zeytin Tohuru

142

Yıllık

10.383,75 TL + KDV

934,54 TL

15:40

22

Aslanyaylası 102 / 66 ve 103 / 161

Zeytin Tohuru

119

Yıllık

11.261,25 TL + KDV

1.013,52 TL

15:45

23

Avcılar 119 / 46

Zeytin Tohuru

20

Yıllık

1.462,50 TL + KDV

131,63 TL

15:50

24

Avşar Mezarlık

Zeytin Tohuru

20

Yıllık

487,50 TL + KDV

43,88 TL

15:55

25

Bağ. Yeniköy 176 / 1   

Zeytin & Çam Tohuru

681

Yıllık

17.198,93 TL + KDV

1.547,90 TL

16:00

26

Bayırdamı 101 / 75

Zeytin & Çam Tohuru

217

Yıllık

17.481,00 TL + KDV

1.573,30 TL

16:05

27

Burunköy 253 / 1            

Zeytin Tohuru

20

Yıllık

1.462,50 TL + KDV

131,63 TL

16:10

28

Cumhuriyet 719 / 677

Zeytin Tohuru

82

Yıllık

15.990,00 TL + KDV

1.439,10 TL

16:15

29

Çalışlı Mezarlık

Zeytin & Çam Tohuru

41

Yıllık

1.359,75 TL + KDV

122,38 TL

16:20

30

Demirçay 101 / 282

Zeytin Tohuru

70

Yıllık

3.412,50 TL + KDV

307,13 TL

16:25

31

Fevzipaşa 565 / 2         

Zeytin Tohuru

34

Yıllık

828,75 TL + KDV

74,59 TL

16:30

32

Güzeltepe Muhtelif Yerler

Zeytin Tohuru

152

Yıllık

17.647,50 TL + KDV

1.588,28 TL

16:35

33

Kaykıllı Muhtelif Yerler

Zeytin Tohuru

119

Yıllık

17.208,75 TL + KDV

1.548,79 TL

16:40

34

Kisir Eski Yörük Mezarlığı

Zeytin Tohuru

60

Yıllık

2.925,00 TL + KDV

263,25 TL

16:45

35

Konak 739 Ada 64 ve 65 Parseller

Zeytin Tohuru

72

Yıllık

3.510,00 TL + KDV

315,90 TL

16:50

36

Sarıkemer Muhtelif Yerler

Zeytin Tohuru

42

Yıllık

2.047,50 TL + KDV

184,28 TL

16:55

37

Yamaç 111 Ada 4 Parsel                       

Zeytin Tohuru

16

Yıllık

1.170,00 TL + KDV

105,30 TL

17:00

38

Yenicami Muhtelif Yerler

Zeytin Tohuru

26

Yıllık

3.802,50 TL + KDV

342,23 TL

17:05

39

Yenidoğan Özbey-Yeniköy 153 / 31

Zeytin Tohuru

25

Yıllık

2.437,50 TL + KDV

219,38 TL

17:10

40

Yenidoğan Özbey-Yeniköy 153 / 127

Zeytin Tohuru

75

Yıllık

7.312,50 TL + KDV

658,13 TL

17:15

41

Yenikent Muhtelif Yerler

Zeytin Tohuru

189

Yıllık

9.530,63 TL + KDV

857,76 TL

17:20

   

 1. Çam Kozalağı ihalesine katılacak olan katılımcılardan ihale öncesi 3 yıllık muhammen bedel üzerinden; 1. Sıra için; 604,80 TL, 2. Sıra için; 1.254,96 TL, 3. Sıra için; 680,40 TL, 4. Sıra için; 9.737,28 TL, 5. Sıra için; 3.424,68 TL, 6. Sıra için; 34.730,64 TL, 7. Sıra için; 7.174,44 TL, 8. Sıra için; 1.572,48 TL, 9. Sıra için; 2.207,52 TL %15 ek teminat ücreti alınacaktır.

 

  3.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

      a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı )
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı )
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı )
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

         b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2.      Şartname bedeli 200,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.