ARAMA
Söke Belediyesi

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Yenikent Mahallesi)

Geri
ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI (Yenikent Mahallesi)
16 Mayıs 2023

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

Aydın ili, Söke İlçesi, Yenikent Mahallesinde yer alan, 1327 ada 3 nolu parsele ilişkin İmar Planı Hattının parsel sınırına çekilerek Park Alanı ve Trafo Alanı olarak yapılan düzenlemeye yönelik UİP-09817353 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisince 02/01/2023 tarih ve 2023/1-5 sayılı meclis kararı ile uygun bulunmuş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2023 tarihli ve 150 sayılı kararı ile İmar Planı Hattının parsel sınırına çekilerek Otopark Alanı ve Trafo Alanı olarak tadilen onaylanmıştır.

 

Söz konusu Uygulama imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 05/05/2023 tarih ve  153092 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/1 maddesi gereğince 16.05.202314.06.2023 tarihleri arasında bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke Belediyesi internet sayfasında (http://www.soke.bel.tr) askıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

          Kadir Cem ECİT                                                             Oya ACAR OKURSOY

          Şehir Plancısı                                                                       Şehir Plancısı

 

 

 

 

Yüksel ERTERCAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR